Om Kenneln


Kendrakes kennel finns i Björsund, Sörmland, ca 300 meter från Mälarens strand. Här är naturen vacker och det finns många olika möjligheter att aktivera hundarna i skog och mark.


Kendrakes kennel har funnits sedan 1985. Kent fick sin första Collie när han var 15 år och har sedan dess alltid haft ett stort intresse av hundar och då framför allt Collie.


Kenneln har en mycket liten uppfödning och har i stort sett bara en valpkull per år eller vartannat. Alla kennelns hundar är familjemedlemmar. Det innebär att det på kenneln också finns gamla "pensionärer" som mest ägnar dagarna åt mat, vila i tv-soffan och lugna promenader.


Valpkullar föds upp de första veckorna i sovrummet. När de blivit tillräckligt gamla får de flytta ut till köket, där de får all den stimuli som en liten valp kan behöva för att utvecklas positivt. Det är viktigt att umgås mycket med valparna och de är ofta med i övriga huset, t ex i vardagsrummet framför tv´n, samt är med ute i naturen, allt utifrån deras behov och ålder. Valparna aktiveras såväl mentalt som fysiskt, allt i den takt som motsvarar deras utvecklingsålder. Valpar behöver mycket postiv stimulans för att utvecklas optimalt. De behöver leka med sina kullsyskon såväl som med oss människor. De behöver få upptäcka nya situationer och sammanhang både ute och inne. Som uppfödare har man ansvar att skapa glada valpar, uppmuntra deras nyfikenhet och bekräfta dem positivt.


Kent är demensundersköterska och har arbetat på en dagvårdsenhet för demenssjuka samt arbetat med anhörigstöd. Han har ofta tagit emot studiebesök, hållit föreläsningar och utbildningar där han förmedlat kunskap till andra professionella inom liknande områden om framför allt förhållningssätt, bemötande och etik inom vården.


Delägare i kenneln är också Martin som är psykolog och psykoterapeut, och ansvarar för en privat konsultverksamhet.


Idag är vi båda pensionärer och vistas mycket i skog och mark tillsammans med våra hundar.