Välkommen till Kendrakes!


Här får Du information om

kenneln och dess hundarTel: 0701 - 44 77 00

E-post: kent.kendrake@gmail.com